28 Ekim 2013 Pazartesi

BİLGİ SİSTEMLERİ MİMARİSİNDE İLETİŞİM - 1

Bilgi sistemleri tasarlamak ve uygulamaya geçirmek başlı başına bir proje yönetimidir aslında.Projede kimin görevi ne, projeden ne anlıyor ve ne bekliyor önemlidir.Ortak dili konuşabilmek.Proje yönetimiyle ilgili klasikleşmiş bir resim vardır,anlatmama gerek yok apaçık ortada:


Bir bilgi sisteminde iletişimi ele almadan önce bilgi sistemi tasarlama ve ortaya çıkarana  kadar sistemde yer alan kişileri yani paydaşları tanımlamak lazım.
Bunlar kim ?
Sistem sahipleri (system owners): Sistemin geliştirilmesi için para ödeyenler.

Sistem kullanıcıları (system users): Bir işin yapılması veya desteklenmesi için sistemi kullananlar.

 Sistem tasarımcılar (system designers): Kullanıcı ihtiyaçlarını karşılaması için sistemi tasarlayanlar.

Sistem kurucular (system builders): Sistemi kurar, test eder ve kullanıma hazır hale getirirler.

Sistem analistler (system analysts): Teknik bilgisi olmayan sistem sahipleri ve kullanıcılar ile sistem tasarımcı ve kurucularının arasında iletişim sağlayarak sistemin gelişmesine olanak sağlarlar.


Tedarikçiler ve danışmanlar (vendors and consultants): İşletmelere yazılım, donanım ve servis sağlarlar.
Bunların hepsi bir projede bir araya gelmeyebilir ya da bir kişiye birden fazla iş yüklenebilir.

Bir bilgi sisteminde bu paydaşlar,veri,proses ve kullanıcı arayüzü kavramlarına nasıl bakıyorlar ? Bu terimler onlara ne anlatıyor ?

VERİ

Sistem sahiplerinin bakış açısı: Hedefler,amaçlar ve rekabet üstünlüğü

Sistem kullanıcılarının bakış açısı : Veri gereksinimleri, varlıklar, özellikler, ilişkiler ve kurallar açısından kullanıcı verilerinin gösterimini ifade eder.

Sistem tasarımcıların bakış açısı:  Sistem tasarımcılar veriyi bir bilgi sistemi için ihtiyaç olarak tanımlar. Tasarımcılar bu ihtiyacı daha önceden sistemde var olan veri tabanına tanıtmakla görevlidir. Bunun için veritabanı şemaları  kullanılır.

Sistem kurucuların bakış açısı:  Sistem kurucuları veriyi kesin bir dille elde etmelidir. Bunun için de veritabanı yönetim sistemleri  kullanılır.


PROSES

Sistem sahipleri açısından; İş fonksiyonları  organizasyonu desteklemek için yapılan ve süregelen aktivitelerdir.

Sistem kullanıcıları açısından: Kullanıcılar iş süreçleri  açısından endişelenirler. İş süreçleri sistem tarafından yapılan işler anlamına gelmektedir.Ayrıca bu iş süreci yönetimindeki kurallar ve kişilerin yetki,sorumlulukları.

Sistem tasarımcılar açısından: Sistem tasarımcıların karar vermesi gereken hangi hangi süreçlerin otomasyonla olacağı ve en iyi otomasyon seçeneğinin ne olduğudur. Bunun için bir tasarımcının ilk olarak uygulama şemasına odaklanması gerekmektedir. Uygulama şeması bir model olup seçilen veya seçilecek olan süreçlerin yazılım ve donanım kullanarak nasıl uygulanacağına karar verir. (Bir yazılım paketi kuruma nasıl entegre edilir?) Eğer yazılım paketi kurumun içerisinde geliştirilecekse bu şemaya bazı yazılım spesifikasyonlarının da eklenmesi gerekecektir. akış şemaları (flowcharts), durum geçiş çizelgeleri  tümleşik modelleme dili diyagramları (unified modeling language diagrams).

Sistem kurucular açısından: Uygulama programları (application programs) geliştirerek C++, SQL, Java gibi programlama dilleri ortaya çıkarmaktadırlar. Ayrıca geliştirilen prototipler (prototyping) sayesinde daha hızlı işleyen bir yapıya sahip olunabilinir.

Kullanıcı arayüzü kısmını devamında aktaracağım.
Çeviri için arkadaşım Tuğba Çekici'ye teşekkür ederim ;)

0 yorum:

Yorum Gönder

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Blogger tarafından desteklenmektedir.

Google +

Blog Archive

Search This Blog